Bedevaart met verzorging

Bedevaart met verzorging

Zaterdag 16 t/m Dinsdag 19 september 2017

Aan deze bedevaart kunnen zieken, gehandicapten en ouderen deelnemen. Kortom allen die een bepaalde verzorging menen nodig te hebben.

Met deze bedevaart kunnen ook pelgrims, in een rolstoel vervoerd worden. (In Beauraing zijn voldoende rolstoelen beschikbaar).

Als pelgrim kunt u alleen mee met toestemming van de huisarts

De pelgrims en de ‘staf’ logeren in het Accueil, gelegen naast de Plaats van de Verschijningen.

Inschrijving tot deelname is mogelijk tot 3 weken voor de bedevaart; of tot het maximum aantal (80 personen) is bereikt.

Voor deze bedevaart is de reissom €300,– (onder voorbehoud) waarin is inbegrepen:

reis, logies, maaltijden en een ongevallen/ziekte-reis-verzekering.