Hulpbisschop van Utrecht is hoofdcelebrant in Beauraing

Elk jaar wordt op de feestdag van H. Maagd Maria Koningin in Beauraing op plechtige wijze de verschijningen van Maria gevierd. Op de vooravond wordt een grote processie door het stadje gemaakt en is er op 22 augustus een plechtige eucharistieviering. Het is heel bijzonder dat dit jaar de Nederlandse hulpbisschop Zijne Hoogwaardige Excellentie Theodorus Cornelis Maria Hoogenboom van het Aartsbisdom Utrecht de hoofdcelebrant is. Hulpbisschop Hoogenboom is referent voor de bedevaarten namens de Nederlandse bisschoppen.

Het komt niet vaak voor dat een Nederlandse (hulp)bisschop deelneemt aan een  eucharistieviering in Beauraing, zeker niet op deze bijzondere dag en zeker niet als hoofdcelebrant. Vanuit het bisdom Rotterdam organiseren wij ieder jaar rond deze datum een bedevaart naar Beauraing. Het is dit jaar van maandag 21 t/m donderdag 24 augustus 2017. Wanneer u deze bijzondere bedevaart wilt meemaken, kunt u zich bij ons aanmelden.

Propagandisten gezocht!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste personen en/of pelgrims die de Beauraingbedevaarten en Maria een warm hart toedragen en actief hun ervaringen willen overbrengen aan anderen. Dit met het doel om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met Beauraing door middel van deelname aan de bedevaarten.

Onze propagandisten krijgen van ons alle ondersteuning onder andere in de vorm van promotiemateriaal en een speciale informatiebijeenkomst in januari.

Verzorgenden en verplegenden gezocht

Lieve mensen,

Wij zijn op zoek naar, verzorgenden en verplegenden voor de bedevaart met verzorging van Zaterdag 16 t/m dinsdag 19 september 2017. U hoeft niet perse op dit moment (nog) te werken.

Voor de continuiteit zoeken wij dus nieuwe stafleden zodat er genoeg tijd is om u in te werken.

U hoeft niet gelovig te zijn maar wij verwachten wel respect voor elkaar en elkaars denkbeelden.

Dus heeft u tijd en zin om komend jaar op deze manier zinvol bezig te zijn en daarbij een lang weekend in de Belgische Ardennen door te brengen, Neemt u dan contact met ons op.

Wij verzoeken een ieder deze boodschap zoveel mogelijk te verspreiden en hopen hiermee nieuwe stafleden te vinden.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan van den Bulk

0616366564

Beauraingreünie 2016

Wij, Jeroen van Niel en Gert-Jan van den Bulk, hebben het afgelopen jaar de Beauraingbijeenkomst georganiseerd. Dit evenement is ook deze keer weer erg gezellig verlopen.

Ter opfrissing van het geheugen bij degenen die aanwezig waren en ter illustratie voor diegenen die deze dag jammerlijk moesten missen, hieronder een korte beschrijving.

De eucharistieviering, als begin van deze reünie, werd voorgegaan door onze voorzitter Huub Spaan.

Na dit goede samenzijn met gebed en zang ging men naar de ontmoetingsruimte. Hier werd iedereen ontvangen met koffie en thee. Aansluitend kon men met elkaar praten over de afgelopen bedevaarten, onder het genot van een broodje kroket en wat drinken. Gedurende de middag werden, met een beamer, een video en foto’s van Beauraing 2015 getoond en was er een muzikaal intermezzo verzorgd door de La Donna Mobile.